Předpisy SŽDC

D1 - Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy
D2 - Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy
D3 - Předpis pro Zjednodušené řízení drážní dopravy
D2/1 - DOPLNĚK s technickými údaji k Dopravním předpisům (poze úvodní text)

Federace strojvůdců

Zásady pro hospodaření P-FSČR - Zásady pro hospodaření Prezídia odborové organizace Federace strojvůdců ČR
Zásady Sociálního fondu FSČR STEPHENSON - 2. Změnu "Zásad Sociálního fondu FSČR Stepenson",která byla schválena P-FSČR a nabyla účinnost ke dni 1.5.2012

Zákony ČR

Zákony - odkaz na stránky http://business.center.cz
NV590/2006 - kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci